Rauten sairauskassa on perustettu vuonna 1954. Matkanvarrella kassalla on ollut useita eri nimiä. Nykyisellä nimellä kassa on toiminut vuoden 1999 alusta alkaen.


Rauten sairauskassa on työpaikkakassa, joka maksaa sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia
ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia jäsenilleen.

Lisäetuuskorvauksista enemmmän säännöissä sekä hallituksen yleisohjeessa.

Kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua, on ylin päättämisvalta kassan asioissa. Kassankokous valitsee hallituksen, joka huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan järjestämisestä.

Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Kassalla on myös yksi asiantuntijalääkäri, joka toimii kassan lääketieteellisenä asiantuntijana.