Rauten sairauskassa on perustettu vuonna 1954. Matkan varrella kassalla on ollut useita eri nimiä. Nykyisellä nimellä kassa on toiminut vuoden 1999 alusta alkaen.


Rauten sairauskassa on työpaikkakassa, joka maksaa sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia
ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia vakuutetuilleen.

Lisäetuuskorvauksista enemmän säännöissä sekä hallituksen yleisohjeessa.

Kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla on oikeus osallistua, on ylin päättämisvalta kassan asioissa. Kassankokous valitsee hallituksen, joka huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan järjestämisestä.

Kassan hallitus nimittää kassan toimitusjohtajan, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.