LOMAKKEITA

Jos KELA-korttisi katoaa, ilmoita siitä heti sairauskassaan, SV 157

Ilmoitus maksuosoitteen muutoksesta, SV 121

Eurooppalainen sairaanhoitokortti, SV 193

Sairaanhoitokustannukset SV127
Täytä lomake hakiessasi korvausta sairaanhoidon kustannuksista.

Sairauspäivärahahakemus SV8
Täytä lomake hakiessasi sairauspäivärahaa sairauslomasi ajalta.
Täytä päivärahahakemuksen liitteenä tapaturmailmoitus lomake aina, jos kustannukset,
joista haet korvausta tai sairauspäivärahaa ovat aiheutuneet vapaa-ajan tapaturmasta.

Matkakorvaushakemus SV4
Täytä lomake hakiessasi korvausta sairauden vuoksi tekemistäsi matkoista.

Vanhempainvapaa (SV15)
Täytä lomake vanhempainrahaa hakiessasi.

Muistathan, että hakemus lomakkeet voit täyttää myös verkossa, pankkitunnuksia käyttäen.

Verkon kautta tehty hakemus ohjautuu automaattisesti oman sairauskassasi käsiteltäväksi.

Lisätietoa hakemastasi etuudesta löydät KELAn sivuilta.