LOMAKKEITA

          Jos KELA-korttisi katoaa, ilmoita siitä heti sairauskassaan, SV 157

          Ilmoitus maksuosoitteen muutoksesta, SV 121

          Eurooppalainen sairaanhoitokortti, SV 193   

 

Korvaushakemus SV127
          Täytä lomake hakiessasi korvausta sairaanhoidon kustannuksista.  

Sairauspäivärahahakemus SV8
          Täytä lomake hakiessasi sairauspäivärahaa sairauslomasi ajalta. 
          Täytä päivärahahakemuksen liitteenä tapaturmailmoitus lomake aina, jos kustannukset,
          joista haet korvausta tai sairauspäivärahaa ovat aiheutuneet vapaa-ajan tapaturmasta.

Matkakorvaushakemus SV4
          Täytä lomake hakiessasi korvausta sairauden vuoksi tekemistäsi matkoista.

Äidin vanhempainetuushakemus SV9
          Täytä lomake äitiys- ja vanhempainrahaa hakiessasi.

Isän vanhempainetuushakemus SV29a
          Täytä lomake isyys- ja vanhempainrahaa hakiessasi.

   

Muistathan, että hakemus lomakkeet voit täyttää myös verkossa, pankkitunnuksia käyttäen.
Verkon kautta tehty hakemus ohjautuu automaattisesti oman sairauskassasi käsiteltäväksi.

Lisätietoa hakemastasi etuudesta löydät KELAn sivuilta.