Kassan sääntömuutokset

22.02.2023

Kassan kotisivuille on päivitetty kassan 23.1.2023 voimaan tulleet säännöt ja jäsentiedote sekä hallituksen yleisohje vuodelle 2023.

Kassan sääntömuutokseen ja korvausperusteisiin tulleet muutokset johtuvat siitä, että sairausvakuutuslain luvun 2 ja 3 muutokset astuivat voimaan 1.1.2023.

Lakimuutoksen vuoksi yksityisten terveyspalveluiden Kela-korvaukset poistuivat suurelta osin. Suurin osa yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä ei ole jatkossa Kela-korvattavaa. Kela-korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus -ja hoitotoimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri, muista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä ei enää saa Kela-korvausta. Myös lääkärin tekemien toimenpiteiden ja fysikaalisen hoidon Kela-korvattavuus poistui joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Edellä mainitusta huolimatta kassan hallitus katsoo, että kassan sääntöjen muutoksella ja pienellä kassan korvausprosenttien tarkistuksella voidaan kuitenkin kassan taloudellisella panostuksella maksaa kassan vakuutetuille edelleen kassan lisäetuuksia näistä lakimuutoksen myötä poistuneista yksityisen terveydenhuollon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, muutoin ne olisivat tulleet täysimääräisesti palvelujen käyttäjien eli kassan vakuutettujen maksettavaksi.

Esimerkkinä fysioterapia, josta ei 1.1.2023 jälkeen saa enää Kela-korvausta eikä se myöskään ole sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavaa sairauden hoitoa. Kassa korvaa em. huolimatta lääkärin lähetteellä määrätystä fysioterapiahoidosta 70%, max. 12 hoitokertaa kalenterivuodessa.

20.02.2024Toimistopäivät Nastolassa
21.02.2024Sähköpostin salaus/Encrypted email
25.01.2024Uusi apteekkisopimus 1.2.2024 alkaen
27.12.2023Silmäaseman jäsenedut v.2024
19.12.2023Päivitykset kotisivuille/Updates to the website
07.11.2023Toimitusjohtajan loma
01.11.2023Marraskuun varsinainen kassankokous 21.11.2023
19.09.2023Sairauskassan kampanja 1.10.-30.11.2023
18.09.2023Apteekkisopimukset
03.04.2023Huhtikuun varsinainen kassankokous 18.4.2023

Siirry arkistoon »