Kassan sääntömuutokset

22.02.2023

Kassan kotisivuille on päivitetty kassan 23.1.2023 voimaan tulleet säännöt ja jäsentiedote sekä hallituksen yleisohje vuodelle 2023.

Kassan sääntömuutokseen ja korvausperusteisiin tulleet muutokset johtuvat siitä, että sairausvakuutuslain luvun 2 ja 3 muutokset astuivat voimaan 1.1.2023.

Lakimuutoksen vuoksi yksityisten terveyspalveluiden Kela-korvaukset poistuivat suurelta osin. Suurin osa yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä ei ole jatkossa Kela-korvattavaa. Kela-korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus -ja hoitotoimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri, muista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä ei enää saa Kela-korvausta. Myös lääkärin tekemien toimenpiteiden ja fysikaalisen hoidon Kela-korvattavuus poistui joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Edellä mainitusta huolimatta kassan hallitus katsoo, että kassan sääntöjen muutoksella ja pienellä kassan korvausprosenttien tarkistuksella voidaan kuitenkin kassan taloudellisella panostuksella maksaa kassan vakuutetuille edelleen kassan lisäetuuksia näistä lakimuutoksen myötä poistuneista yksityisen terveydenhuollon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, muutoin ne olisivat tulleet täysimääräisesti palvelujen käyttäjien eli kassan vakuutettujen maksettavaksi.

Esimerkkinä fysioterapia, josta ei 1.1.2023 jälkeen saa enää Kela-korvausta eikä se myöskään ole sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavaa sairauden hoitoa. Kassa korvaa em. huolimatta lääkärin lähetteellä määrätystä fysioterapiahoidosta 70%, max. 12 hoitokertaa kalenterivuodessa.

30.05.2023Toimistopäivät Nastolassa
22.02.2023Päijät-Hämeen laskut
22.02.2023Kassan sääntömuutokset
03.04.2023Huhtikuun varsinainen kassankokous 18.4.2023
07.03.2023Toimitusjohtajan loma
01.03.2023Apteekkisopimukset
01.01.2023Silmäaseman jäsenedut
28.12.2022Sairausvakuutuslain muutokset 1.1.2023
27.10.2022Marraskuun varsinainen kassankokous 15.11.2022
14.09.2022Jäsenkampanja 1.10.-30.11.2022

Siirry arkistoon »